Forsikringer under lagerutleie og flytting

Vi forstår at trygghet er en prioritet når du bruker våre tjenester. Derfor tilbyr MaxCube Minilager to typer forsikringer for å beskytte dine eiendeler under lagerutleie og flytting. Vennligst les nøye gjennom informasjonen nedenfor for å forstå de tilgjengelige forsikringsalternativene og viktige retningslinjer.

Forsikring for lagerutleie

Ansvar og innhold

Når du leier lagerplass hos MaxCube Minilager, er det viktig å merke at vi ikke er ansvarlige for innholdet i dine lagrede gjenstander. Dette inkluderer elektroniske varer og personlige eiendeler. Vi anbefaler at du vurderer å skaffe en egen innboforsikring for å dekke verdien av dine lagrede gjenstander. Din eksisterende innboforsikring kan benyttes i forbindelse med både flytting og oppbevaring hos oss.

Tilleggsforsikring

Selv om innboforsikring kan gi beskyttelse, anbefaler vi fra MaxCube Minilagers side at du vurderer en tilleggsforsikring spesielt for dine lagrede gjenstander. Denne tilleggsforsikringen gir ekstra sikkerhet for dine eiendeler. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap om dette.

Restriksjoner

Ved lagring hos MaxCube Minilager er det visse restriksjoner som må følges:

  • Mat og frossenvarer: Det er ikke lov til å lagre matvarer eller frossenvarer i våre lagringsenheter.
  • Brannfarlige gjenstander: Det er forbudt å lagre brannfarlige stoffer, inkludert brennbare kjemikalier og gassflasker.
  • Våpen og ammunisjon: Våpen og ammunisjon må ikke lagres i våre enheter.

Forebygging mot skadedyr

For å beskytte dine eiendeler mot skadedyr som veggedyr og insekter, anbefaler vi at madrasser sprayes og desinfiseres før de lagres og flyttes. Dette bidrar til å forhindre spredning av skadedyr i flyttebilen og på våre lagerfasiliteter.

Forsikring for flytting og flyttetjenester

Beskyttelse av skjøre gjenstander

Når det gjelder flyttetjenester, har vi spesiell omtanke for skjøre gjenstander. Vi oppfordrer deg til å merke esker som «Forsiktig» eller «Glass» for å informere vårt flytteteam om skjøre gjenstander som krever ekstra forsiktighet under transport og lagring. Dette bidrar til å sikre at dine skjøre eiendeler blir håndtert riktig.

MaxCube Minilagers forsikring

MaxCube Minilager tilbyr forsikring som dekker selvskader fra våre ansatte under flytting og lagring. For å gjøre en forsikringskrav gjeldende, må den skadede gjenstanden dokumenteres i hvilken tilstand den var i før selv flytteoppdraget og lagringsperioden startet. Dette gir deg ekstra trygghet når du bruker våre flyttetjenester.

Kontakt Oss

Har du spørsmål om våre forsikringsalternativer, retningslinjer for pakking og lagring, eller ønsker mer informasjon om tilleggsforsikring? Ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å hjelpe og sikre en trygg opplevelse når du bruker våre tjenester.

Takk for at du valgte MaxCube Minilager for dine lagrings- og flyttebehov. Vi verdsetter din tillit.